Radim unikatne knjižice u koje zapisujem kratke priče.

Oblikujem ih tehnikom kolaža. Moje kratke priče su pomaknute i duhovite, a neke i pomalo noir.

Preuzmite besplatnu kratku priču Paranje kozmosa.

Rosé, 2023.


Create a website or blog at WordPress.com